Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczebrzeszynie


NASZYM NAUCZYCIELOM

 

             12 października odbył a się szkolna uroczystość z okazji Dnia Edukacji. Z tej okazji uczniowie klas drugich przygotowali scenki kabaretowe. Mogliśmy obejrzeć Uczniowską Radę Pedagogiczną, w czasie której przyznawane były punkty nauczycielom. Najwięcej punktów uzyskali emeryci, bo według opinii uczniów: „są już nieszkodliwi”. Młodzi aktorzy przedstawili nam również Radę Pedagogiczną, na której rozpatrywano promocję warunkową po niezdanej poprawce z wychowania fizycznego. Wszystkie te scenki okraszone były piękną muzyką saksofonową oraz występami solisty i zespołu wokalnego.

       Niewątpliwą atrakcją była projekcja zabawnego filmu o szkole i nauczycielach, który przygotował Czarek Toczyński.

         Punktem kulminacyjnym było wręczenie nagród wyróżniającym się nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi.

         Dla wszystkich były kwiaty i życzenia:

                          „Życzymy Państwu przede wszystkim wspaniałych uczniów, pogody ducha i pomyślności w życiu osobistym.”

I.C.

 

ŻYCZENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ  

 

 

„Bezmierny mój trud wdzięczności…”

Kształcenie młodych umysłów i charakterów należy do najtrudniejszych, ale jednocześnie najpiękniejszych zadań. Wymaga nie tylko wysokich kwalifikacji i umiejętności, ale także rzetelnej postawy moralnej i wielu najlepszych przymiotów charakteru.

Drodzy Nauczyciele!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy złożyć Wam wyrazy szacunku i życzyć, by codzienna praca stanowiła źródło satysfakcji i poczucia dobrze spełnionego obowiązku. Niech każdego dnia towarzyszy Wam pogoda ducha, pasja przekazywania wiedzy oraz kształtowania charakterów i postaw młodych ludzi i wpływania na ich życiowe wybory. Życzymy, aby wdzięczność uczniów wynagradzała Wam trudy niełatwej pracy, a pamięć wychowanków sprzed lat stanowiła dowód na to, jak ogromną rolę odegraliście w ich życiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W imieniu Samorządu Uczniowskiego

Marcin Malec

 

 

„Ludzie listy piszą …”

„Ludzie listy piszą …” – tak brzmią słowa piosenki „Skaldów”. Zarówno zespół jak i sztuka pisania listów przeszły niemal do historii. Żyjemy w dobie szybkiej komunikacji: telefony, sms-y, komunikatory, rzadziej e-maile. Dlatego w odpowiedzi na konkurs pt. „List do przyjaciela”  ogłoszony przez Miejską Bibliotekę w Szczebrzeszynie, przeprowadzone zostały warsztaty pisania listów.

W programie zajęć przypomnieli sobie uczniowie kompozycję listu, zwroty grzecznościowe i ich poprawny zapis oraz sposoby adresowania listu tradycyjnego. Owocem warsztatów były listy własnoręcznie napisane przez uczniów naszego gimnazjum.

Na ręce p. Iwony Chmiel wpłynęło 87 listów.  Po wstępnej ocenie pod względem poprawnej kompozycji i estetyki, 12 listów zostanie poddanych pod ocenę konkursowego jury.

 

Samorządy mają głos…w Gimnazjum w Szczebrzeszynie

Po raz kolejny wybory do władz samorządu uczniowskiego przeprowadziliśmy włączając się w akcję „Samorządy mają głos” – projektu realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jego głównym celem jest wsparcie szkół w organizacji i przeprowadzeniu demokratycznych wyborów. Opiekun SU po zgłoszeniu udziału szkoły i zalogowaniu na platformie CEO powołała zespół odpowiedzialny za organizację i przebieg wyborów. Od połowy września trwała kampania wyborcza zarejestrowanych kandydatów. Wybory władz SU odbyły się 29 września. Na tę okazję korytarz gimnazjum zamienił się w prawdziwy lokal wyborczy, by uczniowie mogli bezpośrednio, w sposób tajny zagłosować na swojego kandydata. Wszyscy uczniowie, obecni tego dnia w szkole, chętnie oddawali głosy i z wielką niecierpliwością czekali na wyniki.

Po przeliczeniu wszystkich głosów okazało się, że największym uznaniem wyborców cieszył się MARCIN MALEC z kl. III A, który otrzymał 27 głosów, co było równoznaczne z wyborem go na przewodniczącego SU. Jego zastępcą została WIKTORIA KULASZA z kl. II A.W skład SU weszli uczniowie: MARTA ŚWIRGOŃ -II B, GABRIELA SZUTA-III A, DAMIAN BUBIŁEK- III B i ALEKSANDRA WIATROWSKA-II B.

Nowo wybranemu Prezydium Samorządu Uczniowskiego GRATULUJEMY i życzymy tego, aby zrealizowali przedwyborcze obietnice i owocnie pracowali na rzecz społeczności szkolnej Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczebrzeszynie.

E.B.

 

POKAZY Z FIZYKI

W dniu 25 września 2017 r. uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w 58 Pokazach z Fizyki, które odbyły się w Instytucie Fizyki UMCS w Lublinie.

Ideą Pokazów z Fizyki jest popularyzacja fizyki i pomoc w jej nauczaniu poprzez prezentację tematycznie dobranych, ciekawych a nieraz wręcz fascynujących eksperymentów. Pokazywane są zarówno eksperymenty trudne lub wręcz niemożliwe do wykonania w warunkach szkolnych, jak i takie, które przy pomocy najprostszych środków można powtórzyć w domu. Każdego roku, w atmosferze wspólnej zabawy z fizyką, pokazy w Instytucie Fizyki ogląda ponad 20 tysięcy widzów.

Nasi uczniowie zobaczyli interesujące doświadczenia z elektrostatyki, radioaktywności, akustyki i mechaniki. Natomiast wybrane osoby miały okazję brać udział w eksperymentach naukowych pod czujnym okiem pracowników UMCS. W trakcie krótkich wykładów, które poprzedzały doświadczenia, uczniowie mogli utrwalić wiedzę zdobytą dotychczas na lekcjach fizyki. Za rok na pewno chętnie wrócimy na wydział Fizyki UMCS aby znów wciągnąć się w magię eksperymentów.

 E.B.