Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczebrzeszynie: Informacje dla rodziców


Informacje dla rodziców

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

3  września 2018 r.

(podstawa prawna:  § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

2 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 2 listopada  2018 r.

Rozporządzenie MEN z dnia 5 października  2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

3 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018 r.

(podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

4 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 2 stycznia  2019 r.

Rozporządzenie MEN z dnia 5 października  2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

5 Ferie zimowe 11 – 24 lutego 2019 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie,  pomorskie, śląskie

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

6 Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia  – 23 kwietnia 2019 r.

(podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

7 Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku

nauki w gimnazjum:

– część humanistyczna

– część matematyczno-przyrodnicza

– część z języka obcego nowożytnego

 

Zarządzenie Dyrektora CKE

 

10 kwietnia 2019 r.

 

11 kwietnia 2019 r.

 

12 kwietnia 2019 r.

 (Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.);

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.).

8 Dni wolne od zajęć dydaktycznych 29 -30 kwietnia 2019 r.

Rozporządzenie MEN z dnia 5 października  2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

9 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 2 maja 2019 r.

Rozporządzenie MEN z dnia 5 października  2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

10 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r.

(podstawa prawna:  § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

11 Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

(podstawa prawna:   § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Harmonogram spotkań z rodzicami

Data
i godzina
Formy współpracy

Uwagi

06.09.2018 Zebranie klasowe klas III (godz. 1500) obowiązkowe Wydawanie podręczników
15.11.2018

godz. 1600

Zebranie klasowe

Rozmowy indywidualne z wychowawcą lub pedagogiem szkolnym

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów

Pedagogizacja rodziców

obowiązkowe  
31.01.2019
godz. 1600
Zebranie ogólne

Zebranie klasowe

Zapoznanie rodziców uczniów klas III z procedurami przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

Rozmowy indywidualne z wychowawcą lub pedagogiem szkolnym i dyrektorem

Podsumowanie I półrocza 2018/2019

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów

obowiązkowe  
04.04.2019
godz. 1600
Zebranie klasowe

Przypomnienie rodzicom klas III procedur przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

Rozmowy indywidualne z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, dyrektorem

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów

obowiązkowe  
16.05.2019
godz. 1600
Wywiadówka (konsultacje) z rodzicami na miesiąc przed wystawieniem ocen

Propozycje ocen końcowych ze wszystkich przedmiotów

Rozmowy indywidualne z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, dyrektorem

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów

obowiązkowe  

Informacja wychowawców do rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych na:

  • I semestr – do 21 grudnia 2018
  • II semestr – do 16 maja 2019