Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczebrzeszynie: Informacje dla rodziców


Informacje dla rodziców

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

4  września 2017 r.

(podstawa prawna:  § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie  organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.  zm.)

2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017 r.

(podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie  organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.  zm.)

3 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 2 stycznia 2018 r.

Rozporządzenie MEN z dnia 5 października  2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

4 Ferie zimowe 29 stycznia – 11 lutego 2018 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie,

pomorskie, śląskie

5  

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

(podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

6 Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku

nauki w gimnazjum:

 

– część humanistyczna

– część matematyczno-przyrodnicza

– część z języka obcego nowożytnego

 

Zarządzenie Dyrektora CKE

 

 

18 kwietnia 2018 r.

 

19 kwietnia 2018 r.

 

20 kwietnia 2018 r.

7 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 30 kwietnia 2018 r.

Rozporządzenie MEN z dnia 5 października  2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

8 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 2 maja 2018 r.

Rozporządzenie MEN z dnia 5 października  2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

9 Dni wolne od zajęć dydaktycznych 4 maja 2018 r.

Rozporządzenie MEN z dnia 5 października  2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

10 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 1 czerwca 2018 r.

Rozporządzenie MEN z dnia 5 października  2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

11 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018 r.

(podstawa prawna:  § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.  zm.)

12 Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

(podstawa prawna:   § 3 ust. 1 pkt  4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i  Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji

roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


 Terminarz spotkań rodziców z nauczycielami
Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków
w Szczebrzeszynie w roku szkolnym 2017/2018

Data
i godzina
Formy współpracy Uwagi
07.09.2017 Zebranie klasowe klas III (godz. 1510)
II (godz. 1530)Spotkanie z dyrektorem – zapoznanie rodziców z dziennikiem elektronicznym

Rozmowy indywidualne z wychowawcą lub pedagogiem szkolnym

obowiązkowe Wydawanie podręczników
16.11.2017

godz. 1600

Zebranie klasowe

Rozmowy indywidualne z wychowawcą lub pedagogiem szkolnym

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów

Pedagogizacja rodziców

obowiązkowe
15.02.2018
godz. 1600
Zebranie ogólne

Zebranie klasowe

Zapoznanie rodziców uczniów klas III z procedurami przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

Rozmowy indywidualne z wychowawcą lub pedagogiem szkolnym i dyrektorem

Podsumowanie I półrocza 2016/2017

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów

obowiązkowe
12.04.2018
godz. 1600
Zebranie klasowe

Przypomnienie rodzicom klas III procedur przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

Rozmowy indywidualne z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, dyrektorem

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów

obowiązkowe
17.05.2018
godz. 1600
Wywiadówka (konsultacje) z rodzicami na miesiąc przed wystawieniem ocen

Propozycje ocen końcowych ze wszystkich przedmiotów

Rozmowy indywidualne z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, dyrektorem

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów

obowiązkowe

Informacja wychowawców do rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych na:

  • I semestr – do 18 grudnia 2017
  • II semestr – do 17 maja 2018