Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczebrzeszynie: Dyrekcja


Dyrekcja

Stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków objął z dniem 1 września 1999 r. Pan mgr Zbigniew Złomańczuk, który zajął się organizowaniem nowej szkoły, stwarzaniem jak najlepszych warunków do nauki i pracy oraz troską o właściwą atmosferę – przyjazną uczniowi.


Dyrektor
mgr Zbigniew Złomańczuk
dyrektor

Funkcję wicedyrektora powierzono Pani mgr Halinie Dumańskiej, która wspiera Dyrektora we wszystkich działaniach na rzecz gimnazjum (obecnie ze względu na mniejszą liczbę klas funkcja ta jest pełniona społecznie).

Wicedyrektor
mgr inż. Halina Dumańska

v_dyrektor