Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczebrzeszynie: Gazeta „Gemjusz”


Gazeta „Gemjusz”

gemjusz1
gemjusz

W każdej szanującej się szkole funkcjonuje zespół redagujący gazetę szkolną. W Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków wydawana jest gazeta szkolna, która nosi nazwę Gemjusz. Gazeta w wersji drukowanej pojawia się cyklicznie – jako miesięcznik lub dwumiesięcznik od 1999 roku.

Nasza gazeta kilka razy zmieniała swój wygląd. Obecny wizerunek jest dziełem Kamila Pawliczuka – grafika komputerowego, a zarazem redaktora naczelnego Gemjusza w latach 2005-2007.

W tworzeniu Gemjusza uczestniczy każdy, kto ma odrobinę talentu pisarskiego i ochotę na podzielenie się z innymi swoimi spostrzeżeniami. Na początku każdego roku szkolnego formuje się grupa pragnąca rozwijać swoje zainteresowania dziennikarskie. Spośród nich zostaje wybrany redaktor naczelny i jego zastępca, którzy czuwają nad sprawną organizacją pracy.

Zespół redakcyjny w roku szkolnym 2016/2017

Zespółredakcyjny16
Redaktor naczelny: Natalia Krzemianowska
Zastępca: Małgorzata Ziemiańska

„Zespół redakcyjny: Wiktoria Kulasza, Wiktoria Bożek, Agnieszka Lembryk, Klaudia Mazur, Czarek Toczyński, Amelia Wolińska, Iza Rzeszutko, Julia Chwiejczak, Patrycja Węglowska, Sandra Czerwieniec, Zuzanna Dobosz, Karolina Szyduczyńska, Agata Hasiec, Agnieszka Wachowicz oraz Wojtek Olejko.

Młodzi dziennikarze zbierają aktualne informacje z życia szkoły, piszą o sporcie i wydarzeniach szkolnych, redagują artykuły na tematy interesujące młodzież, zamieszczają recenzje książek i filmów oraz utwory literackie. Opracowują też informacje oczekiwane przez uczniów związane z ich przyszłością oraz zamieszczają ulubione uczniowskie pozdrowienia. Zespół redakcyjny zapoznaje się z opiniami uczniów na temat gazety i wprowadza nowe rozwiązania w kolejnych numerach. Wszyscy, którzy chcieliby się podzielić się swoimi pomysłami lub refleksjami na temat szkolnej gazety, a także ci, którzy mają talent literacki i pragną się pochwalić swoją twórczością, mogą to uczynić, zgłaszając się do redaktor naczelnej, dołączając informację do pozdrowień lub pisząc do „Gemjusza”.

Nasz adres: gazetagemjusz@o2.pl

Zespół redakcyjny w roku szkolnym 2015/2016
Obraz1

Redaktor naczelny: Joanna Gil

Zastępca: Zuzanna Dobosz

Zespół redakcyjny: Agata Dereń, Jakub Drożdżyk, Agata Hasiec, Natalia Krzemianowska, Natalia Sołtys, Agnieszka Wachowicz, Paulina Wyłupek, Patrycja Węglowska, Ewelina Wyrostkiewicz, Aleksandra Żuk, Sandra Czerwieniec, Katarzyna Samulak, Natalia Strzałkowska.

Zespół redakcyjny w roku szkolnym 2013/2014
redakcja1

Zespół redakcyjny w roku szkolnym 2012/2013
DSCN7967

gem1

Narada redakcyjna – 2012r.

gem2

Tematy poruszane w gazecie to głównie informacje o najważniejszych wydarzeniach z życia szkoły – uroczystościach szkolnych, konkursach, imprezach. Ukazywane są także problemy wieku dojrzewania, twórczość prozatorska i poetycka. Sposobem na budowanie więzi z czytelnikami jest mini sonda przeprowadzana na szkolnych korytarzach oraz wywiady z uczniami i nauczycielami.

gem3

W 2012 roku redakcja Gemjusza wzięła udział w prestiżowym ogólnopolskim konkursie „Junior Media”. Znaleźliśmy się w gronie najlepszych gazetek szkolnych w Polsce, a numer z kwietnia 2012 roku został wydrukowany w profesjonalnej drukarni w nakładzie 250 egzemplarzy i bezpłatnie dostarczony do szkoły. Młodzi dziennikarze po swoim ogromnym sukcesie nie spoczęli na laurach i w 2013 roku ponownie zostali docenieni przez jury, a numer ze stycznia oraz czerwca znalazł się w gronie najlepszych gazetek szkolnych w Polsce.

Gazeta sprzedaje się bardzo dobrze, młodzież co miesiąc pyta kiedy będzie kolejny numer, co świadczy o jej popularności. Gemjusza czytają uczniowie, nauczyciele i rodzice. O jej popularności świadczy liczba uczniów piszących do gazetki oraz liczba sprzedawanych w miesiącu egzemplarzy. Uczniowie, nawet ci nie lubiący czytać, ciekawi są tego, co napisali czy powiedzieli ich rówieśnicy.

gem4

Wraz z dziennikarzami naszej szkolnej gazety staramy się osiągnąć perfekcję, dlatego chętnie przyglądamy się pracy zawodowców. 2003 i 2009 roku z całym zespołem redakcyjnym Gemjusza złożyliśmy wizytę profesjonalistom. Gościliśmy w redakcji Dziennika Wschodniego. Spacerując po redakcji, obserwowaliśmy jak teksty i grafikę tworzą zawodowcy. Nasza naczelna miała przyjemność uścisnąć dłoń naczelnego DW, a nawet zasiąść za jego biurkiem.

DIGITAL CAMERA

Z wizytą w redakcji Dziennika Wschodniego.

DIGITAL CAMERA

Iwona Lewińska – redaktor naczelny w latach 2009 – 2010

Opieką nad redagowaniem gazetki szkolnej na przestrzeni 15 lat zajmowały się: pani Iwona Chmiel (Iwona powołała do życia gazetę i wymyśliła nazwę), Elżbieta Złomańczuk i Aneta Trochimiuk. W roku szkolnym 2013/2014 prowadzenie gazety przejęła pani Dorota Tomczewska. Opieka nad gazetką szkolną wymaga ogromnego zaangażowania i pochłania bardzo dużo czasu, ale jest swoistym wyzwaniem oraz źródłem ogromnej satysfakcji. Największą motywację do pracy nad gazetą daje widok uczniów pochłoniętych lekturą kolejnego numeru Gemjusza.


Zobacz numery: