Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczebrzeszynie: Klub Europejski „Euro-Roztocze”


Klub Europejski „Euro-Roztocze”

Szkolny Klub Europejski „Euro-Roztocze”, którego opiekunką i założycielką była pani Anna Okoniewska. Rozpoczął on swoją działalność w 2002 roku. Obecnie pracę z kubem kontynuuje pan Edward Augustynek.

ke2
ke3

Głównym zadaniem klubu jest szerzenie wiedzy o Unii Europejskiej, a także informowanie o procesach integracyjnych w Europie. Upowszechnianie wiedzy europejskiej odbywa się poprzez organizowanie działań i akcji wewnątrz klubu. Jednym z takich działań jest przygotowanie na holu szkolnym „kącika” o Unii Europejskiej, w którym znalazły się tablice informacyjne oraz flagi państw UE. Klub posiada swoją „biblioteczkę”, kronikę oraz logo. Uczniowie mogą także na bieżąco śledzić informacje dotyczące Unii Europejskiej, które umieszczane są na tablicy w pracowni geograficznej.

Ciekawą formą zdobywania wiedzy europejskiej są cyklicznie prowadzone przez młodzież lekcje europejskie.

klub5
klub6
klub3

Zespół integruje się nie tylko zdobywając wiedzę, ale również organizując Andrzejki, ogniska, kuligi, wycieczki po Roztoczu. Przez kilka kolejnych lat członkowie klubu byli organizatorami „Dnia wiosny w Europie”. Poprzez zabawę, w którą włączyła się cała społeczność szkoły, młodzież poznawała państwa UE.

klub1

Członkowie klubu biorą udział w licznych akcjach ogólnopolskich. Uczniowie uczestniczyli w kolejnych edycjach programu edukacyjnego „Moja szkoła w Unii Europejskiej” organizowanego przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.
Ważnym wydarzeniem w działalności klubu było zorganizowanie we współpracy z Centrum Edukacji Europejskiej symulacji referendum unijnego „Unia Europejska- młodzi głosują”. Członkowie klubu byli inicjatorami szkolnego referendum -„Czy jesteś za wprowadzeniem waluty euro w Polsce?”. Należy podkreślić także, że w bieżącym roku szkolnym szkoła przystąpiła do udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Młodzi głosują-wybory do Parlamentu Europejskiego 2014”.

wybory21

Uczniowie należący do Szkolnego Klubu Europejskiego „Euro-Roztocze” mają na swoim koncie sukcesy w wielu konkursach, m.in.: konkursie wiedzy ekonomicznej „Gimnazjalista-ekonomista”, konkursach wiedzy o UE na szczeblu powiatowym oraz konkursie „Polska prezydencja w Radzie UE 2011- szanse wyzwania i zagrożenia” zorganizowanego przez biuro poselskie prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej. Członkowie klubu byli zwycięzcami konkursu „Parlament Europejski blisko Ciebie”, a nagrodą dla nich była niezapomniana wycieczka do Sejmu RP w Warszawie.

sejm1
sejm2

Szkolny Klub Europejski „Euro – Roztocze” wziął udział w konkursie „KLUBIE – wykaż się!”.Nasza szkoła zajęła pierwsze miejsce w województwie lubelskim.

Nagrodą dla dwóch członków klubu – Natalii Pastuszak i Karoliny Muzyczuk oraz opiekuna – p. Anny Okoniewskiej, była wizyta studyjna w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Wyjazd poprzedzony został spotkaniem w Lublinie z panią poseł Leną Kolarską – Bobińską gdzie nastąpiło wręczenie symbolicznego biletu do Brukseli.
brukselaa1

Dodać należy, iż nie był to pierwszy wyjazd naszych uczniów do siedziby Parlamentu Europejskiego. Przez lata swej działalności członkowie klubu uczestniczyli w wielu wycieczkach zagranicznych, m. in.: do Strasburga w 2010 roku, a w 2011 roku do Brukseli.

ke4
ke5
ke6

18 kwietnia 2011r. uczniowie interesujący się Unią Europejską i państwami do niej należącymi mieli możliwość sprawdzenia i poszerzenia swojej wiedzy w tym zakresie. Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczebrzeszynie zorganizowało konkurs wiedzy o Unii Europejskiej.

Do konkursu przystąpili uczniowie reprezentujący następujące szkoły: Zespół Szkół Nr 1 im. Zamoyskich w Szczebrzeszynie, Zespół Szkół Nr 2 im. Dr. Zygmunta Klukowskiego w Szczebrzeszynie, Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie oraz nasze gimnazjum. Każdą szkołę reprezentowała pięcioosobowa drużyna. euro1

9.06.2011 roku odbyła się wycieczka po Roztoczu. Uczestniczyło w niej 10 uczniów Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków, 5 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. dr Z. Klukowskiego.
Wycieczka, to nagroda dla młodzieży za udział w międzyszkolnym konkursie wiedzy o Unii Europejskiej.
wycieczka

17 października 2014 roku odbył się w Lublinie XIV Regionalny Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich z okazji 10- lecia Polski w Unii Europejskiej. Miał on miejsce w Urzędzie Wojewódzkim. W spotkaniu brało udział 15 osób z naszego gimnazjum należących do Szkolnego Klubu Europejskiego Euro-Roztocze.

Spotkanie rozpoczął swoim przemówieniem Wojciech Wilk – Wojewoda Lubelski oraz Krzysztof Babisz – Lubelski Kurator Oświaty.
Po wysłuchaniu przemówień przypomnieliśmy sobie najważniejsze informacje o Unii Europejskiej, które przedstawione zostały w formie prezentacji.

Kolejnym punktem programu były konkursy, w których na zwycięzców czekały ciekawe nagrody. W konkursie dla uczniów gimnazjów nasza koleżanka Karolina Klajn zajęła I miejsce.

kl
kl2

Działalność klubu jest różnorodna – upowszechnia informacje o państwach Europy, uczy młodych ludzi aktywności, tolerancji oraz szacunku dla różnic kulturowych, a przede wszystkim pozwala zdobyć umiejętności oraz wiadomości, które ułatwią kontynuowanie nauki i w przyszłości znalezienie ciekawej pracy.