KONKURS WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI HENRYKA SIENKIEWICZA


KONKURS WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI HENRYKA SIENKIEWICZA

KONKURS WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI HENRYKA SIENKIEWICZA

Henryk Sienkiewicz – „Żyłem i pisałem, krzepiąc serca nadzieją wolności”

 

  1. Organizatorem konkursu jest Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczebrzeszynie.
  2. Konkurs wiedzy o Henryku Sienkiewiczu – „Żyłem i pisałem, krzepiąc serca nadzieją wolności” jest upamiętnieniem jego życia i artystycznych dokonań.
  3. Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczebrzeszynie.
  4. Celem Konkursu jest popularyzacja twórczości Henryka Sienkiewicza i wiedzy o pisarzu, rozbudzenie wrażliwości i smaku artystycznego poprzez obcowanie z twórczością.
  5. 5. Podnoszenie poziomu wiedzy literackiej.
  6. Tematem Konkursu jest życie i twórczość Henryka Sienkiewicza.
  7. Zasady konkursu: uczestników konkursu obowiązuje znajomość biografii i twórczości Henryka Sienkiewicza.
  8. Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej – test, który odbędzie się

15.03.2018r. na 2 godzinie lekcyjnej( 8.50 – 9.35).

  1. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody książkowe.

Wszelkich dodatkowych informacji o Konkursie udziela organizator: Iwona Chmiel