Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczebrzeszynie: Teatr szkolny


Teatr szkolny

 

Nową kartą w historii szkolnego teatru było powstanie w 2011 roku grupy teatralnej „Carpe diem”, której założycielką była p. Aneta Bartoszczyk – Trochimiuk. Pracę tę kontynuowała p. Dorota Tomczewska a w obecnym 2017/2018 roku opiekunką grupy teatralnej jest p. Iwona Chmiel

Wiemy, że nie samą nauką żyje gimnazjalista. Czasami trzeba mu innych bodźców, aby mógł się rozwijać i zdobywać doświadczenia. Z takim przekonaniem rozpoczęliśmy w 2011 roku przygodę z „Carpe diem”. Uczniowie tworzący szkolną grupę teatralną, to ludzie dynamiczni i otwarci na nowe propozycje. Wspaniale wcielają się w różnorodne role – potrafią oddać patos scenariuszy patriotycznych, a także rozbawić do łez popisami kabaretowymi. Młodzi artyści uświetniają swoimi występami uroczystości szkolne i lokalne, biorą udział w przeglądach, tworzą sztuki teatralne, a przede wszystkim – doskonale się bawią.

romeo1

Grupa teatralna „Carpe diem” wielokrotnie gościła na deskach MDK, biorąc udział w konkursach, organizując warsztaty i lekcje teatralne, a także urozmaicając repertuar lokalnych uroczystości. Wśród naszych występów zainicjowanych przez MDK w Szczebrzeszynie należy wymienić prezentację sztuki pt. „Romeo i Julia, czyli historia z Werony raz jeszcze” podczas Dni Chrząszczowego Grodu.
t2
t3
t4
t5

Mieliśmy przyjemność wystąpić na deskach MDK także podczas VI Konkursu Wymowy Polskiej im. Jana Brzechwy. Po przesłuchaniach konkursowych zaprezentowaliśmy spektakl pt. „I co Pan na to?”, który inspirowany był twórczością Juliana Tuwima.

cd3
t6

Ciekawą inicjatywą grupy „Carpe diem” oraz zespołu „Młode Żywioły” było zorganizowanie przy współpracy MDK w Szczebrzeszynie I i II Koncertu Noworocznego dla mieszkańców Szczebrzeszyna w ramach XXI i XXII Finału WOŚP.

Kreatywność szkolnej grupy teatralnej „Carpe diem” doceniona została podczas licznych przeglądów teatralnych. Tradycją naszej grupy jest udział w spotkaniach organizowanych przez MDK w Szczebrzeszynie. Występujemy tam z sukcesem od 2011 roku i zaprezentowaliśmy wiele inscenizacji, które nagrodzone zostały nie tylko gromkimi brawami. Podczas XIV Spotkań Teatralnych w 2011 roku zaprezentowaliśmy sztukę pt. „Mister Słowacki i lady Balladyna”. Rok później wystąpiliśmy dwukrotnie z inscenizacją „Zemsty” Aleksandra Fredry, a w 2013 roku młodzi aktorzy wcielili się w postaci znane z tragedii „Romeo i Julia”. Tegoroczne przygotowania do XVII Spotkań Teatralnych poświęcone są twórczości Juliusza Słowackiego.

ba4</a
ba
ba7

Niezapomnianym przeżyciem był także udział w XII Spotkaniach Teatralnych Gimnazjów Powiatu Zamojskiego w Sitnie. Ekspresja uczniów została doceniona przez jury oraz rówieśników: grupa „Carpe diem” otrzymała NAGRODĘ GŁÓWNĄ JURY oraz NAGRODĘ RÓWIEŚNIKÓW XII Spotkań Teatralnych Gimnazjów Powiatu Zamojskiego.

Każdy rok pracy przynosi nowe pomysły i inne spojrzenie na działalność naszej grupy. Nowatorskim przedsięwzięciem było nagranie spektaklu „Romeo i Julia, czyli historia z Werony raz jeszcze” na konkurs ogłoszony przez TVP – „Internetowy Przegląd Szkolnych Zespołów Teatralnych”. Przed nami nowe wyzwania, bo w tym roku szkolnym zostaliśmy współorganizatorami Festiwalu „Śladami Singera”. Czekają nas warsztaty teatralne prowadzone przez instruktorów z Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN” oraz prezentacje przed mieszkańcami nie tylko lokalnej społeczności.

singer8

W ciągu tych piętnastu lat zmieniali się opiekunowie, nazwy i uczniowie, ale idea szkolnego teatru przetrwała. Najbardziej cieszy fakt, że w mimo upływu czasu przybywa pomysłów, a wśród młodych ludzi popularność kultury żywego słowa nie słabnie.