„Ludzie listy piszą …”


„Ludzie listy piszą …”

„Ludzie listy piszą …” – tak brzmią słowa piosenki „Skaldów”. Zarówno zespół jak i sztuka pisania listów przeszły niemal do historii. Żyjemy w dobie szybkiej komunikacji: telefony, sms-y, komunikatory, rzadziej e-maile. Dlatego w odpowiedzi na konkurs pt. „List do przyjaciela”  ogłoszony przez Miejską Bibliotekę w Szczebrzeszynie, przeprowadzone zostały warsztaty pisania listów.

W programie zajęć przypomnieli sobie uczniowie kompozycję listu, zwroty grzecznościowe i ich poprawny zapis oraz sposoby adresowania listu tradycyjnego. Owocem warsztatów były listy własnoręcznie napisane przez uczniów naszego gimnazjum.

Na ręce p. Iwony Chmiel wpłynęło 87 listów.  Po wstępnej ocenie pod względem poprawnej kompozycji i estetyki, 12 listów zostanie poddanych pod ocenę konkursowego jury.