Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczebrzeszynie: „Rozwój kompetencji uczniów z gminy Szczebrzeszyn”


„Rozwój kompetencji uczniów z gminy Szczebrzeszyn”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki do zajęć DORADZTWO ZAWODOWE

  1. Regulamin – doradztwo zawodowe
  2. Formularz zgłoszeniowy
  3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  4. Oświadczenie uczestnika projektu
  5. Przetwarzane dane

W naszym gimnazjum prowadzone są zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu pt. „Rozwój kompetencji uczniów z gminy Szczebrzeszyn”” realizowanego przez Gminę Szczebrzeszyn w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w roku szkolnym 2017/2018. W ramach zadania realizowane są dodatkowe zajęcia w I semestrze z języka angielskiego, matematyki i fizyki. W semestrze drugim realizowane będą zajęcia z doradztwa zawodowego i zajęcia informatyczne.

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu są dla uczniów niebywałą okazją, by rozwijać swoje kompetencje i doskonalić umiejętności niezbędne do uzyskania wyników edukacyjnych, które kształtować będą ich przyszłość.

 

Zajęcia wyrównawcze z fizyki

Głównym celem zajęć rozwijających z fizyki jest projektowanie i przeprowadzanie prostych doświadczeń fizycznych z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku oraz pomocy dydaktycznych zakupionych na potrzeby realizacji projektu. Uczniowie mają okazję  do przekonania się, że fizyka jest naprawdę bardzo ciekawa, że da się lubić, że dzięki niej możemy lepiej zrozumieć otaczający nas świat. Podczas rozwiązywania różnych problemów fizycznych kształtują wyobraźnię i logiczne myślenie, rozwijają umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, interpretują wyniki doświadczeń  i formułują wnioski na podstawie dokonanych obserwacji, kreują postawę zdobywcy i badacza.

 

 

Zajęcia z języka angielskiego

Zajęcia wyrównawcze z matematyki