Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczebrzeszynie: „Rozwój kompetencji uczniów z gminy Szczebrzeszyn”


„Rozwój kompetencji uczniów z gminy Szczebrzeszyn”

W naszym gimnazjum prowadzone są zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu pn. „„Rozwój kompetencji uczniów z gminy Szczebrzeszyn”” realizowanego przez Gminę Szczebrzeszyn w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w roku szkolnym 2017/2018. W ramach zadania realizowane są dodatkowe zajęcia w I semestrze z języka angielskiego, matematyki i fizyki. W semestrze drugim realizowane będą zajęcia z doradztwa zawodowego i zajęcia informatyczne.

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu są dla uczniów niebywałą okazją, by rozwijać swoje kompetencje i doskonalić umiejętności niezbędne do uzyskania wyników edukacyjnych, które kształtować będą ich przyszłość.