Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczebrzeszynie: Projekty edukacyjne


Projekty edukacyjne

PROJEKTY EDUKACYJNE w roku szkolnym 2017/2018

PROJEKT EDUKACYJNY – KLASA II A

„Szczebrzeszyn – miasto trzech kultur. Co z nich zostało?”

            W roku szkolnym 2017/2018 klasa IIa realizowała projekt edukacyjny, którego celem było poznanie trzech kultur religijnych: katolickiej, prawosławnej, żydowskiej w aspektach: historycznym, kulturowym i  architektonicznym miasta Szczebrzeszyn. Uczniowie, szukając odpowiedzi na pytanie: „Co pozostało z tych kultur w Szczebrzeszynie?”, pogłębiali wiedzę o Szczebrzeszynie,  kształtowali więzi emocjonalne z małą ojczyzną oraz uczyli się odpowiedzialności za pracę własną i całej grupy. Klasa podzielona została na 4 grupy, z których każda miała swojego lidera i wyznaczone zadanie dla każdego ucznia.

     Uczniowie znakomicie wywiązali się ze swoich zadań. Przygotowali prezentacje multimedialną poświęconą walorom turystycznym naszego miasta pod kontem pozostałości kultur religijnych. Potrzebne informacje pozyskiwali z różnych źródeł, większość zdjęć wykonali samodzielnie.

     17 maja 2018r. uczniowie klasy IIa w obecności rodziców, Pani Dyrektor Haliny Dumańskiej i opiekunów grup  dokonali prezentacji efektów swojej pracy.

Opiekunowie projektu:  p. Mirosława Rogala, p. Iwona Chmiel

 

 

 

 

 

PROJEKTY EDUKACYJNE w roku szkolnym 2016/2017

PROJEKT EDUKACYJNY – KLASA II A

„Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM NA CO DZIEŃ”

Klasa IIa postanowiła wykorzystać swoje wiadomości i umiejętności językowe,  połączyć je z wiedzą o świecie anglojęzycznym i przystąpiła w roku szkolnym 2016/2017 do realizacji projektu edukacyjnego „Z językiem angielskim na co dzień”. Celem projektu  było m. in. umożliwienie realizacji uczniowskich pomysłów, doskonalenie umiejętności językowych oraz rozwijanie odpowiedzialności za pracę własną i całej grupy. Realizację projektu uczniowie rozpoczęli od oglądania filmów w języku angielskim, które przedstawiały sceny z życia Brytyjczyków. Szukali  ciekawych pod względem językowym sytuacji indywidualnie, na lekcjach języka angielskiego, a także na lekcji w kinie, gdzie oglądali film „Bandslam”. Klasa podzielona została na 9 grup, z których każda zbierała potrzebne materiały. Ochotnicy stworzyli prezentacje o życiu w Londynie.  Każda grupa przygotowała prezentacje, w których znalazły się wybrane sceny z życia Londyńczyków w języku angielskim, tłumaczenia na język polski  i krótki słowniczek. Efekty pracy uczniowie przedstawili 7 czerwca 2017r. w auli szkolnej w dwóch wersjach. Najpierw rodzice obejrzeli przygotowane przez uczniów prezentacje. Następnie uczniowie zagrali w języku angielskim wybrane sceny m. in. na lotnisku Heathrow, w różnych sklepach, na stacji kolejowej czy nad Tamizą. Nad realizacją projektu czuwała wychowawczyni – p. Dorota Tomczewska.

2a_projekt12a_projekt22a_projekt32a_projekt42a_projekt52a_projekt62a_projekt7

 

Dorota Tomczewska

PROJEKT EDUKACYJNY – KLASA II B

„Czy Polska jest krajem atrakcyjnym turystycznie?”

W roku szkolnym 2016/2017 klasa II b realizowała projekt edukacyjny, którego celem było poznanie Roztocza w różnych aspektach: historycznym, kulturowym, przyrodniczym i rekreacyjno-sportowym. Uczniowie, szukając odpowiedzi na pytanie: „Czy Polska jest krajem atrakcyjnym turystycznie?”, które było jednocześnie tematem projektu, pogłębiali wiedzę o regionie i Roztoczu, rozwijali swoje zainteresowanie przyrodą i kulturą Polski, kształtowali więzi emocjonalne z małą ojczyzną oraz uczyli się odpowiedzialności za pracę własną i całej grupy. Klasa podzielona została na 5 grup, z których każda miała swojego lidera i wyznaczone zadanie. Uczniowie znakomicie wywiązali się ze swoich zadań. Przygotowali prezentacje poświęcone walorom turystycznym naszego regionu, przeprowadzili konkurs fotograficzny, a także przygotowali wystawę najładniejszych fotografii, zaprezentowaną na korytarzu szkolnym. Wykonali również 2 foldery: Szczebrzeszyna i Roztocza oraz 2 antyramy : Roztocza i Szczebrzeszyna, które znajdują się w pracowni geograficznej.

6 czerwca 2017r. w czasie spotkania podsumowującego realizację projektu uczniowie zaprezentowali efekty swojej pracy. Odbyła się również degustacja jednej z regionalnych potraw. Nad realizacją projektu czuwała wychowawczyni – pani Anna Okoniewska.

2b_projekt12b_projekt52b_projekt32b_projekt42b_projekt2

 

 

 

Anna Okoniewska

 PROJEKTY EDUKACYJNE
GIMNAZJUM im. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W SZCZEBRZESZYNIE w roku szkolnym 2015/2016

W JAŚKOWEJ IZBIE POD STRZECHĄ – projekt klasy II a

W jaki sposób prawa fizyki wykorzystywane są w życiu codziennym?” – projekt klasy 2b

Tajemnice Mistrza Jana czyli o poezji Jana Kochanowskiego -projekt klasy 2c