WARSZTATY PROFILAKTYCZNE


WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

„Najpierw się śmieję, później płaczę… o tym, jak niszczą dopalacze”.

   Pod takim hasłem uczniowie gimnazjum 25 października 2018 r. uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych przeprowadzonych przez trenera z Centrum Działań Profilaktycznych z Wieliczki. Jak wszyscy wiemy, jedynym sposobem uchronienia dzieci i młodzieży przed zgubnymi skutkami zażywania dopalaczy jest skuteczne podnoszenie ich świadomości na temat szkodliwości tych substancji oraz kształtowanie negatywnej postawy wobec używek i narkotyków. Celem głównym zajęć warsztatowych było nabycie przez uczniów wiedzy na temat zagrożeń płynących z zażywania dopalaczy i wzmocnienie umiejętności skutecznego opierania się pokusie zażywania dopalaczy.
Warsztaty wzbudziły duże zainteresowanie uczniów, którzy chętnie włączali się do dyskusji i pytali o kolejne spotkania.

M.K.