ZAWODOWY STRZAŁ W 10!


ZAWODOWY STRZAŁ W 10!

 Druga edycja przedsięwzięcia pod hasłem: „Zawodowy strzał w 10! – wybierz swoją przyszłość” zorganizowana przez Lubelskiego Kuratora Oświaty we współpracy z organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe odbyła się 26 października 2018 roku. We wszystkich powiatach z terenu działania Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu odbyły się pokazy i prezentacje służące promocji szkolnictwa zawodowego. W naszym powiecie uczniowie gimnazjów oraz klas VII i VIII szkół podstawowych  mogli zapoznać się z ofertami szkół oraz uzyskać pomoc w wyborze dalszej drogi edukacyjnej w  Zespole Szkół Nr 2 im. dr. Zygmunta Klukowskiego w Szczebrzeszynie. Nasi uczniowie również uczestniczyli w tym spotkaniu.

D.T.